Woningstichting Putten

Woningcorporatie

Square Design, een reclame- en ontwerpstudio gevestigd in Nijkerk (regio Putten-Harderwijk-Ermelo), heeft het genoegen gehad om verder te werken aan het Koersplan voor Woningstichting Putten. Het nieuwe ontwerp van de documentatielijn van de woningstichting, dat gebaseerd is op vier kwadranten met bijbehorend logo, is zeer positief ontvangen. Square Design heeft in samenwerking met Woningstichting Putten het Koersplan ontwikkeld, waarbij de kleuren en onderwerpen uitvoerig zijn toegelicht.

Het Koersplan bevat vier hoofdcategorieën: ‘Wensen voor wonen’, ‘De kracht van kleinschaligheid’, ‘Duurzaam doorontwikkelen’ en ‘Partner in Putten’. Elk van deze categorieën is gekoppeld aan een specifieke kleurcode, namelijk blauw, geel, groen en rood. Deze kleuren vormen samen een puzzelstukje dat niet los kan worden gezien van de andere stukjes. Het ontwerp is gebaseerd op een cirkelvorm, onderverdeeld in verschillende icoontjes die als puzzelstukjes in elkaar passen. Hiermee symboliseert het ontwerp zowel het leven als de vier seizoenen.

Het Koersplan biedt Woningstichting Putten een waardevol instrument om haar toekomstige activiteiten met meer inzicht vorm te geven. Het nieuwe ontwerp fungeert als een praktische leidraad voor zowel interne als externe communicatie en biedt de nodige handvatten om de gewenste koers te bepalen. Square Design heeft met expertise en creativiteit gezorgd voor een doordacht en aantrekkelijk ontwerp van de documentatielijn dat naadloos aansluit bij de visie en doelen van Woningstichting Putten.

Als reclamestudio gespecialiseerd in het opmaken van whitepapers en koersplannen begrijpt Square Design het belang van een doelgerichte en effectieve vormgeving. Door de juiste combinatie van kleuren, iconen en onderwerpen is het Koersplan van Woningstichting Putten niet alleen visueel aantrekkelijk, maar ook inhoudelijk sterk. Dit draagt bij aan de vindbaarheid en leesbaarheid van het Koersplan, waardoor het optimaal kan worden benut door belanghebbenden en betrokkenen.

Woningstichting Putten is een betrouwbare partner die zich inzet voor de belangen van haar huurders en de lokale gemeenschap. Met het nieuwe Koersplan toont de woningstichting haar toekomstvisie en haar ambitie om een partner te zijn in de verdere ontwikkeling van Putten. Het Koersplan legt de nadruk op de wensen en behoeften van de bewoners, de kracht van kleinschaligheid, duurzame ontwikkeling en de samenwerking met lokale partijen. Square Design heeft deze aspecten op een treffende wijze vertaald naar het visuele ontwerp van de documentatielijn, waarbij de kleuren en iconen een belangrijke rol spelen.

Het Koersplan is niet zomaar een statisch document, maar een dynamisch instrument dat de woningstichting ondersteunt bij het nemen van weloverwogen beslissingen en het behalen van concrete doelen. Square Design heeft ervoor gezorgd dat het Koersplan niet alleen functioneel is, maar ook aanspreekt en inspireert. Door de vormgeving af te stemmen op de doelgroep en de kernwaarden van Woningstichting Putten, heeft Square Design een ontwerp gecreëerd dat de identiteit en het karakter van de woningstichting weerspiegelt.

Met het Koersplan in handen kan Woningstichting Putten vol vertrouwen haar koers uitzetten en haar activiteiten op een gestructureerde en effectieve manier vormgeven. Dankzij de samenwerking met Square Design beschikt de woningstichting over een professioneel en aantrekkelijk ontwerp dat de vindbaarheid en leesbaarheid vergroot. Het Koersplan is niet alleen een strategisch document, maar ook een blijk van betrokkenheid en streven naar kwaliteit van Woningstichting Putten.

Wilt u ook een professioneel whitepaper opmaken of een doordacht koersplan opmaken? Neem dan contact op met Square Design, reclamestudio gespecialiseerd in het creëren van effectieve en aantrekkelijke ontwerpen.

nieuw ontwerp communicatie

Ontwerp, ontwerpen en grafisch ontwerp

Ontwerp, ontwerpen en grafisch ontwerp

Ontwerp, ontwerpen en grafisch ontwerp

Ontwerp, ontwerpen en grafisch ontwerp

Ontwerp, ontwerpen en grafisch ontwerp
Ontwerp, ontwerpen en grafisch ontwerp

Ontwerp, ontwerpen en grafisch ontwerp