nieuwsbrief opmaken ontwerpen

Woningstichting Nijkerk informeert haar doelgroep regelmatig. De nieuwsbrief Wonen is een periodiek dat met een overzichtelijke lay-out vormgegeven is. Keer-op-keer wordt er op een speelse mabnier invulling gegeven aan de inhoud. Fotografie en illustratie worden afwisselend opgemaakt zodat het betreffende onderwerp goed uitgelicht wordt. Voor de gemeenteraadsverkiezingen is een aparte bijlage opgemaakt met de standpunten van de lokale partijen over het woonbeleid.

Category: