PKN_vakantie_actie

Voor de Protestantse Kerk Nijkerk (PKN) is een vakantieactie ontwikkeld voor mensen die een vakantie ècht kunnen gebruiken. Er is rekening gehouden met het inbrengen van een -anonieme- gift en het uitbrengen van een hartelijke vakantiegroet. Voor deze laatste zijn ansichtkaarten ontwikkeld.

De actie heeft ten opzichte van de voorgaande jaren tot 3,1x meer opgeleverd.