ontwerp huisstijl jaarverslag WSP

Woningstichting Putten heeft Square Design gevraagd haar jaarverslag te ontwerpen en op te maken. Dit in navolging van de restyling van de brochure- en folderlijn. Hiervoor is de kleurstelling in kleine gradaties aangepast en frisser gemaakt. Daarnaast is gekeken naar een moderne letter en modern toepasbaar lettergebruik. Het nieuwe logo, kleurtoepassing en fontgebruik worden uiteraard op alle communicatiedragers uitgevoerd. Zo ook de beletteringen, vlaggen, brochure- en folderlijn en website. Waar mogelijk zal de domeinnaam zoveel als mogelijk gecommuniceerd worden binnen deze huisstijl.

Category: