ontwerp jaarverslag ganzenbord

Ontwerp en vormgeving jaarverslag Stichting Katholiek Onderwijs (SKO). SKO West-Friesland houdt toezicht op en geeft sturing aan 23 basisscholen voor katholiek onderwijs in West-Friesland. Met een verkort jaarverslag worden de stakeholders geïnformeerd over de resultaten en ambities.., in vogelvlucht. Om de betrokkenheid met de doelgroep te vergroten is een ganzenbord-thema ontwikkeld.